Czerwiec 2016 – W drodze do Wrocławia

Droga do Wrocławia.

Dworek Marii Konopnickiej w Bronowie – Maria Wasiłowska w roku 1862 wychodzi na mąż za Jarosława Konopnickiego i zamieszkuje w posiadłości męża w Bronowie. W przeciągu 10 lat, które tu spędzi, rodzi Jarosławowi ósemkę dzieci.  Obecnie w dworku mieści się muzeum naszej znamienitej pisarki.

Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie – w tym dworku Maria Dąbrowska urodziła się i spędziła dzieciństwo i młodość. Nie należał on do rodziny Dąbrowskich, a jedynie był zarządzany przez ojca pisarki Józefa Szumskiego, który był pierwowzorem Bogumiłą Niechcica z „Nocy i dni”, tak jak Russów był pierwowzorem Serbinowa. Obecnie mieści się tu muzeum pisarki.

Gabinet Bogumiła Niechcica.

Kalisz – (Calisia – Poloniae civitatum vetustissima) najstarsze polskie miasto, wzmiankowane już przez Rzymian w A.D. 158, a swego czasu słynne z niemniej słynnych fortepianów i pianin.

W Kaliszu zatrzymujemy się na małym parkinu przy ulicy Kadeckiej, gdzie na budynku Związku Rzemieślników Cechowych znajduje się tablica poświęcona Marszałkowi Piłsudskiemu.  Piłsudski w roku 1921 odwiedził Kalisz, aby osobiście podziękować kaliszanom za udział w wojnie polsko – bolszewickiej. Na okoliczność tej wizyty w roku 1936 kaliszanie ufundowali Marszałkowi tablicę, która zaginęła w czasie ostatniej wojny. Ta jest jej wierną kopią z roku 1991.

Ulicą Łazienną dochodzimy do Kolegialnej, przy której znajduje się barokowy zespół pojezuicki z kościołem śś. Wojciecha i Stanisława.

W kościele tablica poświęcona synowi Ziemi Kutnowskiej gen. Władysławowi Andersowi …

… oraz zamordowanemu w Katyniu synowi Ziemi Kaliskiej gen. Mieczysławowi Smorawińskiemu.

Ulicą Kolegialną dochodzimy do Pacu Świętego Józefa, przy którym znajduje się XIV wieczna renesansowa Bazylika Kolegiacka Wniebowzięcia NMP – Sanktuarium Św. Józefa.

Na Placu Świętego Józefa pomnik Świętego Jana Pawła II

Plac Świętego Józefa przechodzi w Plac Jana Pawła II, przy którym znajduje się pomnik Adama Asnyka – urodzonego w Kaliszu poety.

Plac Jana Pawła II przechodzi w Plac Kilińskiego, gdzie pod numerem 4  natrafiamy na tablicę poświęconą Marii Konopnickiej, która  tu spędziła swoje późne dzieciństwo i młodość. Wczesne dzieciństwo spędziła w Suwałkach.

Stąd już blisko do XVI wiecznego kościoła i klasztoru Jezuitów pw. Nawiedzenia NMP, gdzie znajduje się pośmiertna tablica matki Maryśki.

Stąd poprzez Plac Kilińskiego i Plac Jana Pawła II dochodzimy do ulicy Zamkowej, gdzie pod numerem 14 znajdujemy tablicę poświęconą Adamowi Asnykowi. Adam urodził się w tym domu i tu spędził młodość.

Na kamienicy przy Zamkowej 1, przy samym wejściu na kaliski główny Rynek,  znajduje się tablica poświęcona Fryderykowie Chopinowi. W listopadzie 1930 roku Fryderyk „zatrzymał się tu na dłużej przed wyjazdem na emigrację”, wieczną emigrację.

Na Rynku jak to na rynku znajduje się  Ratusz. Ten jest neoklasycystyczni i został wzniesiony w okresie międzywojennym.

Na frontonie kamienicy przy Stary Rynek 1 znajdują się kaliskie medaliony.

Przedstawiają one czwórkę najsłynniejszych kaliszan, i tak od prawej:  Adam Asnyk – poeta urodzony w Kaliszu, Maria Konopnicka – pisarka mieszkająca tutaj przez 12 lat, Stefan Szolc-Rogoziński – pochodzący z Kalisza badacza Afryki oraz Maria Dąbrowska – pisarka urodzona w pobliskim Russowie.

Opuszczamy Główny Rynek, by ulicą Kanoniczną dotrzeć do gotyckiej Katedry św. Mikołaja z połowy XIII wieku. W kościele tym byli ochrzczeni Adam Asnyk i Mieczysław Smorawiński, a Maryśka Konopnicka brała ślub. Do roku 1973 w ołtarzu głównym znajdował się obraz Rubensa  „Zdjęcie z krzyża”. Obraz został skradziony.

Konopnicka z Wasiłowskich zawarła ślub … ok…

Asnyk tu był ochrzczony … ok …

… ale co ma wspólnego z Kaliszem Józef Ignacy Kraszewski?

Opuszczamy Kalisz i zmierzamy do Wrocławia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × 5 =