Wrzesień 2016 – Warna – Park-Muzeum Władysława III Warneńczyka

Będąc w Konstancy nie sposób nie odwiedzić oddalonej stąd o 2 godziny drogi Warny, aby zwiedzić tam Park-Muzeum naszego króla Władysława III Warneńczyka. Park-Muzeum, który zajmuje obszar 3 hektarów, powstał w roku 1934 z inicjatywy bułgarskiego wojskowego Petara Dimkowa. Został on założony na polu Bitwy pod Warną, która miała miejsce 10 listopada 1444 roku. Wtedy to wojska polsko-węgierskie pod wodzą króla Polski i Węgier Władysława III Warneńczyka uległy wojskom tureckim pod wodzą sułtana Murada II.  Młody król, który miał wtedy tylko 20 lat, zginął na polu bitwy.

W bitwie wzięło udział 20 tys. jazdy chrześcijańskiej, a z drugiej strony 60- tys armia islamska, która już wtedy zamierzała nas ubogacać kulturowo. Główną siłę koalicji stanowiły wojska węgierskie pod dowództwem Jana Hunyadyego. Obok nich polscy ochotnicy, jak i czescy najemnicy, Bułgarzy i Chorwaci jako poddani króla węgierskiego, słynny Vlad Drakula na czele lekkiej jazdy wołoskiej, jak i zachodni krzyżowcy dowodzeni przez legata papieski Giuliano Cesarini. W miejscu gdzie prawdopodobnie zginął Władysław Warneńczyk obecnie znajduje się jego mauzoleum, właściwie cenotaf, bo ciała króla nigdy nie odnaleziono. Sułtan Murad II przez lata szczycił się. iż przetrzymuje głowę króla w garncu z miodem, ile w tym prawdy – nie wiadomo.

10 obecnych flag narodowych uczestników koalicji antytureckiej z roku 1444. Od lewej do prawej: Bułgaria, Rumunia, Ukraina, Nie wiem, Chorwacja, Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Watykan.

Władysław III Warneńczyk był najstarszym synem króla Polski Władysława II Jagiełły. Urodził się w roku 1424. Gdy miał 10 lat, umiera Jagiełło, a on zostaje koronowany na króla Polski. Sześć lat później zostaje wybrany przez możnowładców węgierskich na króla Węgier. Stając na polu bitwy pod Warną ma 20 lat. Tutaj ślad po nim się urywa. najprawdopodobniej ginie w tej bitwie. Mimo poszukiwań ciała króla nie odnaleziono. Portugalska legenda głosi, iż król przeżył bitwę i odnajduje się jako Principe Polako na portugalskiej Maderze. Na Maderze pojął za żonę miejscową szlachcianką, a z tego związku narodził się …. Krzysztof Kolumb. Dalsze losy Kolumba pamiętamy ze szkoły podstawowej.

Dowódca wojsk węgierskich Jana Hunyadyego

Symboliczne kamienne sarkofagi narodów uczestniczących w bitwie po stronie chrześcijańskiej.

Muzeum Bitwy pod Warną.

Tracki kurhan z którego w trakcie bitwy dowodził sułtan Murad II

„Król dwu koron Włodzisław, co bijąc pogany We krwi swej chrześcijańskiej upadł zmordowany, Grób jego – Europa, słup – śnieżne Bałchany, Napis: wieczna pamiątka między chrześcijany”.

  (Jan Kochanowski)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × jeden =