Czerwiec 2017 – Ukraina – Dzień 4 – Z Kamieńca Podolskiego do Zaleszczyk

Dzień 4 – (15 czerwca – czwartek) – Z Kamieńca Podolskiego do Zaleszczyk – 140 km

Obudzić się w Kamieńcu Podolski – cóż za doznanie. Tuż za hotelowym oknem rozdzwoniły się dzwony   z katedralnej wieży. Te same dzwony, które w pamiętnym roku 1672 biły na trwogę. Z piątego piętra hotelu, nie budząc żony, schodzę po linie wprost na ulicę Tatarską.

Przemykam obok katedry i łuku triumfalnego, postawionego królowi Stasiowi, wybranemu na nasz tron decyzją carycy Katarzynę.  Dlatego też jej i Rosji służył…

…aby z tarasu widokowego przyjrzeć się Twierdzy w porannym słońcu. Czyż nie jest piękna?

Piękna. W porannym słońcu piękniejsza niż wczoraj. Po drodze mijam Ratusz Polski na Polskim Rynku.

…podominikański klasztor i kościół św. Mikołaja…

… ze świeżutką tablicą Henryka Sienkiewicza.

Jeszcze tylko kościół Trynitarzy Trójcy Przenajświętszej. Zakon ten trudnił się wykupem chrześcijańskich niewolników z rąk muzułmanów.

…a za Trynitarzami już Twierdza…

Schodzę nad Smotrycz  pod Most Turecki.

… z tej strony to jeszcze Jej nie znałem …

Poza Mostem Tureckim do miasta można było wjechać via Smotrycz poprzez dwie bramy: Bramę Ruską i Bramę Lacką. W razie zagrożenia, obie bramy można było zatopić podnosząc zaporę na Smotryczy.

Pierwsza z nich to Brama Ruska.

Na Bramie Ruskiej – Orzeł Polski.

… druga to Brama Lacka (Polska).

Wracając od Bramy Lackiej w stronę miasta dochodzę do monumentalnej Baszty Batorego, króla Batorego.

Idąc dalej wzdłuż miejskich murów mijam Basztę Garncarską.


Od baszty wracamy do Hotelu, rozliczamy się (600 hrywien ze śniadaniem) i opuszczamy z  żoną Kamieniec Podolski. Chciałbym tu powrócić znowu za dwa – trzy lata.

W dalszym ciągu zmierzamy na południe. Dojeżdżamy do Dniestru i przed samym mostem skręcamy w prawo… by po 5 km znaleźć się w Okopach Świętej Trójcy (13 z 28).

Po utracie Kamieńca, Sobieski nakazał hetmanowi Stanisławowi Jabłonowskiemu wybudowanie w zakolu rzeki Zbrucz , nowej twierdzy. Nazwano ją Okopy Świętej Trójcy.  Po odzyskaniu Kamieńca, Okopy straciły na znaczeniu (przestały być potrzebne) i podupadły.

Jak Kamieniec został rozsławiony w „Panu Wołodyjowskim” przez Henryka Sienkiewicza, tak Okopy rozsławił w „Nie-Boskiej komedii” Zygmunt Krasiński. – „Galilaee, vicisti!”

Na terenie Okopów Świętej Trójcy znajduje się kościół Świętej Trójcy…który był ostatnim bastionem Konfederatów Barskich broniących wiary i wolności.

… a w nim trzy tablice pamiątkowe.

Wracając z Okopów zatrzymujemy się na chwilę na moście na Zbruczu, aby obejrzeć ujście Zbruczu do Dniepru. Tu w 1939 roku było polsko-sowiecka granica. Granica pojałtańska jest 300 km stąd.

Stąd już blisko do mostu na Dniestrze. Po tym moście przejeżdżamy na multańską stronę i po 5 km meldujemy się pod Twierdzą Chocim (14 z 28). W tym miejscu miały miejsce dwa wspaniałe zwycięstwa oręża polskiego nad Islamem. Pierwsze w roku 1621 pod  wodzą hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza i hetmana kozackiego Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego, drugie w roku 1673 pod wodzą hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego.

Złoty hetman kozacki Piotr Konaszewicz- Sahajdaczny stoi u wejścia do Twierdzy.

Pierwotnie planowaliśmy prosto z Chocimia udać się na nocleg do Czerniowiec, stolicy Bukowiny; Jednak ostatecznie tym razem Czerniowce mijamy z boku, by zameldować się w Zaleszczykach (15 z 28), mieście będące biegunem ciepła w II Rzeczypospolitej.

Widok na Zaleszczyki z przeciwnego brzegu Dniestru.

W Zaleszczykach meldujemy się w hotelu Stare Zaleszczyki (350 hrywien) tuż przy restauracji Roskolanka.

A w Zaleszczykach most nad Dniestrem.

Pałac Poniatowskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć + 16 =