Siedziby i Muzea Wielkich Polaków na Kresach.

A. Litwa

Kopciowo  (Kapčiamiestis) – Muzeum Emilii Plater – (10 km od polskiej granicy). W Kopciowie znajduje się grób polskiej Joanny d’Arc – kapitan Emilii Plater.  W miejscowym gimnazjum od roku 2006 istnieje jej muzeum.

 

Wilno – Dom Świętej Faustyny na Antokolu ul. Grybo 29A   –  Z tablicy informacyjnej: „W tym domu w latach 1929, 1933-36 przebywała święta s. Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia Apostołka Bożego Miłosierdzia”

 

Pikieliszki – Dwór Aleksandry i Józefa Piłsudskich – (20 km na północ od Wilna) – w latach 1930-1939 dwór ten należał do Aleksandry i Józefa Piłsudskich. Rodzina Piłsudskich co roku spędzała tu kilka letnich tygodni. Marszałek z upodobaniem pływał na łódce po pobliskim jeziorku, albo łowiąc ryby, albo wożąc córki.

Borejkowszczyzna (Bareikiškių) – Muzeum Władysława Syrokomli (wł. Ludwika Kondratowicza) –  (20 km na południowy – wschód od Wilna). Tu w latach 1853-1861 mieszkał i tworzył poeta „lirnik wioskowy” Władysław Syrokomla.

Zułowo – Tam, gdzie przyszedł na świat Marszałek Józef Piłsudski (60 km na północny-wschód od Wilna– odrestaurowany w okresie międzywojennym Dworek Piłsudskich został spalony przez ruskich sowietów w 1939 roku, w ramach odpolszczania tych ziem.

Wilno – Muzeum Mickiewicza ul.  Zaułek Bernardyński 11 (ul. Bernardinų g. 11) 

Muzeum Adama Mickiewicza

Czarny Bór – Dom Józefa Mackiewicza „Mackiewiczówka” (15 km na południe od Wilna) – under construction

Dom Józefa Mackiewicza

Jaszuny  – Pałac Balińskich – (30 km na południe od Wilna) – w roku 2014 był w remoncie, obecnie jest odrestaurowany. Pałac wybudowany przez Michała Balińskiego, zięcia Jędrzeja Śniadeckiego. Przebywali tu i Adam Mickiewicz i zakochany w Ludwice Śniadeckiej, szwagierce właściciela,  Juliusz Słowacki. W jaszuńskim parku toczy się I akt „Kordiana”.

B. Białoruś

Skoki pod Brześciem Litewskim  – Pałac Ursynów – Niemcewiczów, w tym pałacu  w roku 1758 przyszedł na świat Julian Ursyn-Niemcewicz.

Mereczowszczyzna pod Kosowem Poleskim – Dworek Kościuszków.  W tym dworku  w roku 1746 przyszedł na świat Tadeusz Bonawentura Kościuszko.

Zaosie – Dworek Mickiewiczów – według niektórych badaczy w tym dworku w roku 1798 przyszedł na świat Adam Mickiewicz.

Nowogródek – Dwór Mickiewiczów. W tym dworze spędził swojej dzieciństwo i wczesną młodość  Adam Mickiewicz

Wasiliszki Stare – Chata Wydrzyckich. W tej chacie w roku 1939 przyszedł na świat Juliusz Wydrzycki, dla przyjaciół Czesław Niemen.

Grodno – Dworek Elizy Orzeszkowej 

7. Hruszówka – Dwór Reytanów

http://dworypogranicza.pl/index.php/bialorus/75-hruszowka

C. Ukraina

Żółkiew – Pałac Żółkiewskiego

Beńkowa Wiśni – Pałac Aleksandra Fredry

Śniatynka – Pałac Tarnowskich

Drohobycz – Dom Schulzów

Drohobycz – Dom rodzinny gen. Michała Tokarzewskiego Karaszewicza

Drohobycz – Dom Feliksa Lachowicza

Lwów – Kamienica przy ul. Łyczakowskiej 55, gdzie się urodził i spędził lata szkolne Zbigniew Herbert. 

Lwów – Kamienica przy Rynek 26, gdzie mieszkał i tworzył polski Ormianin Szymon Szymonowic.

Lwów – Kamienica przy Skarbkowskiej 10,  gdzie urodził się i wychował Leopold Staff

Lwów – Kamienica przy Jagiellońskiej 11 (obecnie Chnatiuka 11), gdzie dzieciństwo i młodość spędził Marian Hemar.

Lwów – Kamienica Atlasa przy Rynku 45, gdzie się urodził i spędził dzieciństwo Adam Hanuszkiewicz

Lwów – Kamienica przy Fredry 5, gdzie mieszkał i tworzył Seweryn Goszczyński

Olesko – Zamek Sobieskich, gdzie urodzili się królowie Jan III Sobieski i Michał Korybut Wiśniowiecki.

Krzemieniec – Dworek i Muzeum Juliusza Słowackiego

Dubno – Dom gen. Stanisława Skalskiego

Żytomierz – Dom Józefa Ignacego Kraszewskiego (JIK) – 

Berdyczów – Muzeum Józefa Konrada Korzeniowskiego

Terechowa pod Berdyczowem – Muzeum Józefa Konrada Korzeniowskiego

Terechwa pod Berdyczowem – Dworek Borowskich, gdzie w roku 1857 przyszedł na świat Józef Konrad Korzeniowski


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sześć + 18 =